fereshteye pak

خنده های مصنوعی....از " جان دادن " هــم سـخـت تـر اسـت

ایـن

" خنده های مصنوعی " !
به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید
هـــر گــــاه بـه تــو فـــکـر مـــیــکـنم ..


حـــواســم از هــمه چــیز پــرت مــیشود ..


و مـــن چـه روز هـای بــیهوده ای را ســپری مــیـکنم ..


بـا بــیسـت و چـهار سـاعـت حـواس پـرتی...به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید


من عاشقانه هایم را

روی همین دیوار مجازی می نویسم !


از لج تـو . . .

از لج خـودم . . .

که حاضر نبودیم یک بار


این ها را واقعی به هم بگوییم. . . !

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید


[ دوشنبه 7 مرداد 1392 ] [ 11:41 ق.ظ ] [ Shahrzad ] [ وحی() ]