fereshteye pak

دلتنگم...

از آش روزگار چنان دهانم سوخت..

که از ترس...

آب یخ را هم فوت میکنم...!
[ چهارشنبه 6 آذر 1392 ] [ 10:11 ب.ظ ] [ Shahrzad ] [ نظر ممنوع() ]

دلتنگم...

خـــــدایـا . . .

به گــمانــم لیـســت آدم هایـت اشـتباه شـده اسـت . . .

اســم من ایــــــــوب نیـست . . .

خیلی از یخ كردن های ما از سرما نیست...

لحن بعضیها؛

زمستونیه...[ چهارشنبه 6 آذر 1392 ] [ 09:57 ب.ظ ] [ Shahrzad ] [ نظر ممنوع() ]

دلتنگم...

قدر لحظه ها را بدان....
زمانی می رسد که تو دیگر نمی توانی بگویی:
جبران میکنم...

میدانم...

دیگر برای من نیستی...

اما...

دلی که باتو باشد این حرفها را نمی فهمد.
[ چهارشنبه 6 آذر 1392 ] [ 09:56 ب.ظ ] [ Shahrzad ] [ نظر ممنوع() ]